Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Rejestry, ewidencje, archiwa

W jednostce prowadzone są:

 1. ewidencja uczniów – OSON (system kontroli obowiązku nauki)
 2. Księgi uczniów
 3. ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 4. książka ewidencji osób szkolonych na prawo jazdy
 5. rejestr wydanych duplikatów świadectw
 6. imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 7. imienna ewidencja wydanych dyplomów i zaświadczeń z OKE
 8. imienna ewidencja wydanych świadectw dojrzałości z OKE
 9. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 10. rejestr wydanych decyzji dyrektora szkoły
 11. rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 12. rejestr zwolnień lekarskich pracowników
 13. rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 14. rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej
 15. składnica akt
 16. księga druków ścisłego zarachowania 
 17. rejestr skarg i wniosków 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2012
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Stępniak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Pietrzykowska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Pietrzykowska

Opcje strony

do góry