Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych we wtorek od 10.00 do 12.00 i środę 12.00 do 14.00

 2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik Zespołu Szkół Samochodowych.

 3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:

  • datę przyjęcia,

  • imię, nazwisko i adres składającego,

  • zwięzłe określenie sprawy,

  • imię i nazwisko przyjmującego,

  • podpis składającego.

 4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.

 5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

 6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Zespołu Szkół Samochodowych oraz KPA.

 7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2009
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Stępniak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Pietrzykowska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Pietrzykowska

Opcje strony

do góry