Biuletyn Informacji Publicznej Przyjmowanie i załatwianie spraw - Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
Ostatnia aktualizacja strony: 23.10.2018, 16:26

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Piątek, 24 kwietnia 2009

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych we wtorek od 10.00 do 12.00 i środę 12.00 do 14.00
 2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik Zespołu Szkół Samochodowych.
 3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:
  • datę przyjęcia,
  • imię, nazwisko i adres składającego,
  • zwięzłe określenie sprawy,
  • imię i nazwisko przyjmującego,
  • podpis składającego.
 4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.
 5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
 6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Zespołu Szkół Samochodowych oraz KPA.
 7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2009
Data modyfikacji : 17.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Stępniak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Pietrzykowska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Pietrzykowska
©2008-2019 Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.